Trojitý teploměr s voltmetrem palubní sítě pro osobní automobily                                                                                                                                                                            

Na www.chiptron.wz.cz jsem našel zapojení trojitého teploměru pro automobil. Synovec zatoužil po palubním voltmetru, aby měl přehled o stavu akumulátoru a tak mě napadlo tento teploměr rozšířit o voltmetr. Po dohodě a souhlasu autora zapojení
jsem začal pátrat po někom, kdo by mi pomohl vyřešit otázku softwaru pro procesor. Díky ochotě jednoho obětavého studenta, který má v tomto oboru znalost jak už lze poznat z jeho webu www.lubosweb.php5.sk  ,se mi podařilo projekt realizovat.
Teploměr měří vnitřní teplotu, venkovní teplotu a teplotu vody v chladiči. Autor zapojení má vyřešené upozornění před námrazou nápisem !POZOR! ,střídající se s hvězdičkami. Toto varování začíná při poklesu teploty na +7°C. Nový software je upravený tak,
že nápis byl nahrazen voltmetrem a využívá se akustického varování. Teplota pro varování před námrazou byla upravena na +3°C. Po klesnutí teploty na hodnotu +3°C a níže se po každých 10ti minutách ozve pětkrát po sobě v intervalu asi 1 sekunda pípnutí .
Tím bylo také vyřešeno, aby se mohl řidič věnovat jízdě a nemusel stále sledovat zda mu teploměr píše upozornění před námrazou. Pro snímání teploty jsou použité čidla LM355Z. Plošný spoj, osazovací plánek a software pro procesor najdete v souboru ke stažení.
Na závěr chci poděkovat autorovi původního projektu a stejně tak programátorovi nového softwaru za spolupráci, ochotu a věnovaný čas pro vývoj této verze.    
Download