Potravinářský teploměr a kuchyňská minutka

Toto je další teploměr, který má využití nejen pro řezníky ale je určený i pro běžné využití v kuchyni. Proto byl také skombinovaný s kuchyňskou minutkou, která najde využití při vaření a pečení. Teploměr má měřící rozsah do +200°C. Minutku lze nastavit až na 100 minut.
Řídící procesor je použitý ATMEGA 32A, který je nastavený na vnitřní oscilátor 8MHz. Pro lepší čitelnost a zobrazení je displej sestavený z LED diod velikosti 3mm. Výška displeje je 50 mm a displeje o stejné velikosti jsou již dosti drahé. Proto jsem se rozhodl pro jeho stavbu. Cena je proti prodávaným displejům zanedbatelná. Jednotlivé segmenty spíná obvod ULN2803 a společné Anody spínají tranzistory. Pro indikaci nastavení je použitá dvoubarevná LED 5mm. Při nastavení na teploměr svítí červeně. Při použití minutky svítí zeleně, když se stiskne tlačítko nastavení. Po odstartování odečtu času dioda zhasne. Stejně tak tomu je při pozastavení a znovu spuštění odečtu času.
Pro snímání teploty jsem použil čidlo KTY84/130.
Na programu a vývoji se podílel Ľubomír Pasternák http://lubosweb.php5.sk  a tímto mu také děkuji za velkou pomoc a spolupráci.
Download