MELODICKÝ ZVONEK

V oblasti mého bydliště často dochází k výpadkům proudu a tak jsem začal řešit zapojení zvonku, které by nedovolilo melodickému generátoru si zahrát první melodii, aniž by někdo stál za dveřmi a hlavně v noci, kdy všichni spí a takové probuzení není zrovna to z nejmilejších.
Pokaždé když se znova zapnula elektřina, zvonek sám spustil. Zapojení mého zvonku je řešeno tak, že se zvonek spustí, až když ho majitel chce spustit sám. Po obnovení napájení se napájí pouze část se stabilizátorem LM7805 a červenou LED diodou. Ta indikuje předešlý výpadek proudu a zároveň je jako minimální zátěž stabilizátoru napětí. Tyristor blokuje napájení zvonku a tak až po stisknutí tlačítka START, se obnoví jeho napájení. Pro udržení tyristoru v sepnutém stavu slouží R9 a zelená LED, která zárove
ň indikuje provozní stav zvonku. Žlutá LED bliká při hraní melodie. Tyristor lze beze změn ostatních součástek nahradit typem z řady KT501 až KT505 bývalé výroby TESLA.