Ovládání  10ti relé pomocí dvou tlačítek

Toto  zapojení  umožňuje  ovládat  pomocí  dvou  tlačítek  10 relé. Pomocí tlačítka na vstupu UP obvodu 74192 se spínají relé postupně od relé1 až po relé10 a to tak, že je sepnuté vždy pouze jedno. Pomocí tlačítka na vstupu DOWN je postup opačný.

Download